มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาเป็นที่สุด จึงได้สำรวจและรวบรวมข้อมูลหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาที่พักอาศัยที่เชื่อถือได้และปลอดภัย ให้กับนักศึกษาตลอดช่วงการศึกษาอยู่ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร