มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาเป็นที่สุด จึงได้สำรวจและรวบรวมข้อมูลหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาที่พักอาศัยที่เชื่อถือได้และปลอดภัย ให้กับนักศึกษาตลอดช่วงการศึกษาอยู่ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร

OUTER
R
ENTAL
MOU

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU)
ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายหอพัก
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับหอพักเอกชน ดังนี้

 • หอพักบ้านศิลป์
 • หอลิ้ม 1
 • บัวแสงจันทร์อพาร์ทเมนท์
 • หอพักหญิงบ้านมารวย
 • หอพักทิวาวัลย์ วิลล่า
 • บี พี เอ็น แมนชั่น
 • หอพักหญิง เค พี โฮม
 • เครือเม้งเจริญ แมนชั่น
 • หอพักบ้านเบญจรงค์
 • หอพักบ้านแก้ว
 • หอพักจันทร์แก้ว
 • ธนารมณ์ แมนชั่น