SU SERVICE

บริการสำหรับนักศึกษา

SU SPACE

ห้องบริการนักศึกษา

กยศ.

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกันอุบัติเหตุ

เกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
และการเคลมประกัน

ศูนย์ DSS

ศูนย์ให้บริการนักศึกษาพิการ

การทหาร/นศท.

การผ่อนผันทหารประจำปี
และนักศึกษาวิชาทหาร

สนามกีฬา/ว่ายน้ำ

การให้บริการสนามกีฬา
และสมาชิกสระว่ายน้ำ

ตลาดนัดสวัสดิการ

ตลาดนัดอินดี้ช่วงเย็น
เปิดให้บริการทุกวัน

รับปริญญา

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

รับเรื่องร้องเรียน

ช่องทางสำหรับร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร